Det finns gratis parkering i direkt anslutning till hotellet, för lätt- och medelgrupperna är det även gratis parkering på Kinnekulle där vi startar.